Green Rock IISI minireningsverk

Läs mer

AVALON
minireningsverk

Läs mer

Green Rock IISI gråvattenfilter

Läs mer

AVALON BIO markbäddsanläggningar

Läs mer

Slutna tankar

Läs mer

Stora reningsverk

Läs mer

Pumpbrunnar

Läs mer

Tillbehör

Läs mer

SEPARATA AVLOPP

Läs merTar upp minimalt med utrymme på tomten

• Extralåga slutna tankar

• Effektiva gråvattenrenare

• Paketpris

Vill du ha eget reningsverk?

När alla renar sitt avloppsvatten korrekt minskar de hygieniska olägenheterna i boendemiljön och vid stränderna, övergödningen av vattendragen dämpas och risken för förorening av grundvattnet minskar. Bristfälligt behandlat avloppsvatten förorenar grundvattnet, vilket till exempel märks genom att vattenkvaliteten i den egna eller i grannens brunn försämras.

Enskilt avlopp
Hur kan ditt avloppsvatten påverka hälsan och miljön? I hushållens avloppsvatten finns bakterier samt kväve och fosfor. Kväve och fosfor är näringsämnen för växter och de återfinns också i gödningsmedel för grödor. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt kan dessa näringsämnen hamna i sjöar och vattendrag vilket orsakar övergödning.

Bakterierna i avloppsvattnet kan orsaka magsjukdomar om de kommer i kontakt med livsmedel såsom dricksvatten. Även läckage till sjöar och vattendrag kan sprida dessa bakterier och orsaka smitta vid till exempelvis bad och lek. Avloppsvatten som släpps ut orenat kan också skapa dålig lukt samt förorena grundvattnet.

Så hjälp till med att få våra vattendrag och sjöar renare. Börja med att se över ditt enskilda avlopp.

Vad behöver göras?

Det finns många olika avloppslösningar i vårat sortiment. Det kan vara svårt för dig att veta vad som passar hos dig. Här kan du läsa om några vanliga lösningar och vad man bör tänka på vid val av avloppssystem.

Man kan dela in lösningar för enskilt avlopp i tre huvudgrupper:

  • Sluten tank
  • Infiltration och markbädd
  • Minireningsverk

Vilket alternativ som passar bäst i det enskilda fallet avgörs dels av markförhållanden, dels vilka krav kommunen ställer för avloppslösningar i aktuellt område.

Vi har ett stort sortiment av material och kan utföra kompletta avloppsanläggningar i olika storlekar. Vi erbjuder även våra kunder egen service på reningsverken och det är en trygghet för dig som kund med din produkt.

Tveka inte att ringa mig om du har funderingar över detta. Jag gör först ett kostnadsfritt besök hos dig. Efter det tar du och jag ett beslut över vad som måste göras.
OBS!! Vi har det du söker. Om inte så söker vi fram ditt önskemål.
Mvh Stefan Nordqvist
+358 400 740 030 kvällstid till 21.00 +358 18 32544