Du vet väl att du kan göra hushållsavdrag på Åland!

Uppdatering av t.ex. avloppssystem, gråvatten och vattenledningar på egna husets eller fritidsbostadens gårdsområde.
Du kan få högst 2400 euro om året i hushållsavdrag per person. Självriskandelen för avdraget är 100 euro per person och år.

Svenska rotavdraget erbjuds även och det är 30% av totala kostnaden på maskinarbetet.

Ring mig för mera information!Vill du ha eget reningsverk?

När alla renar sitt avloppsvatten korrekt minskar de hygieniska olägenheterna i boendemiljön och vid stränderna, övergödningen av vattendragen dämpas och risken för förorening av grundvattnet minskar. Bristfälligt behandlat avloppsvatten förorenar grundvattnet, vilket till exempel märks genom att vattenkvaliteten i den egna eller i grannens brunn försämras.

Enskilt avlopp
Hur kan ditt avloppsvatten påverka hälsan och miljön? I hushållens avloppsvatten finns bakterier samt kväve och fosfor. Kväve och fosfor är näringsämnen för växter och de återfinns också i gödningsmedel för grödor. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt kan dessa näringsämnen hamna i sjöar och vattendrag vilket orsakar övergödning.

Bakterierna i avloppsvattnet kan orsaka magsjukdomar om de kommer i kontakt med livsmedel såsom dricksvatten. Även läckage till sjöar och vattendrag kan sprida dessa bakterier och orsaka smitta vid till exempelvis bad och lek. Avloppsvatten som släpps ut orenat kan också skapa dålig lukt samt förorena grundvattnet.

Så hjälp till med att få våra vattendrag och sjöar renare. Börja med att se över ditt enskilda avlopp.

Vad behöver göras?

Det finns många olika avloppslösningar i vårat sortiment. Det kan vara svårt för dig att veta vad som passar hos dig. Här kan du läsa om några vanliga lösningar och vad man bör tänka på vid val av avloppssystem.

Man kan dela in lösningar för enskilt avlopp i tre huvudgrupper:

  • Sluten tank
  • Infiltration och markbädd
  • Minireningsverk

Vilket alternativ som passar bäst i det enskilda fallet avgörs dels av markförhållanden, dels vilka krav kommunen ställer för avloppslösningar i aktuellt område.

Vi har ett stort sortiment av material och kan utföra kompletta avloppsanläggningar i olika storlekar. Vi erbjuder även våra kunder egen service på reningsverken och det är en trygghet för dig som kund med din produkt.

Tveka inte att ringa mig om du har funderingar över detta. Jag gör först ett kostnadsfritt besök hos dig. Efter det tar du och jag ett beslut över vad som måste göras.

En trygghet för dig som kund är att vi erbjuder serviceavtal / reservdelar / fällningskemikalier för ditt reningsverk.

Vårt motto

Vårt motto är "Inget jobb är för litet".

 

Vi åtar oss stora som små uppdrag över hela Åland inklusive skärgården:

Allt från snöröjning och gräsklippning till större markarbeten och byggnadsschaktningar. Vi erbjuder även energiklippning & stubbrytning mm.

Även inom Åbo skärgård samarbetar vi med en entreprenör som installerar alla våra produkter samt ute på holmarna med fast förbindelse.

 

Som kund

Som kund hos Nordsons Gräv KB ser vi till att du får ett väl utfört arbete. Vi värnar om en bra kundrelation, där ärlighet och en bra dialog är i fokus.

Maskinen samt förare går även att bokas för andra grävbolag om behov finns. Det är kunden som står i fokus, inte du och jag som konkurrenter.

 

Vår specialitet

Energiklippning , stubbrytning och  avloppsanläggningar + mycket mera se "TJÄNSTER"

Vi har ett stort sortiment av material och kan utföra kompletta avloppsanläggningar i olika storlekar. Även egen service på reningsverken erbjuder vi våra kunder.

 

Tveka inte att ringa oss om du har frågor.

 

 

 På Norra Åland är det Cwtecab Christian Jansson som sköter om Nordson Imports produktsortimentet när det gäller försäljning och installation.
Se VÅRA PRODUKTER för närmare information.
Han är anträffbar på +358 457 0529324

Röjer på en strand Sponsor

Vi på Nordsons Gräv KB stöder Barn- och ungdomskliniken på Ålands Centralsjukhus. Dom har länge saknat ett babyskydd (barnbilstol för 0-13kg barn) som man kan fälla ner i liggläge under transporterna i helikopter och flyg. Nordsons Gräv har nu skaffat en sådan - Be Safe Izi Sleep - och gett den som gåva till Barn- och ungdomskliniken.

Stor bredd

Nordsons Gräv KB är ett entreprenadföretag med stor bredd och utför allt inom grävning. Vi utför arbeten över hela Åland och skärgården.

Nordsons Gräv
 

Hej och Välkommen till oss på Nordson Import KB

Mitt namn är Stefan Nordqvist och jag äger Nordson Import kb sedan 1983. Nordson Import KB äger även dessa företag.

- Nordsons Gräv 2013

- Flaka Däck 2019

Jag har nu jobbat med mitt företag i 38 år och jag kör vidare. Entreprenad verksamheten har ökat på bra samt även gummiverkstaden. Jag erbjuder många olika moment med maskinen på Åland.Om kunden har egna önskemål försöker jag tillmötesgå dem. Från entreprenad har det varit ett naturligt steg till att leverera olika lösningar inom avloppsrening och BDT (gråvatten) med att sälja och installera produkterna på Åland. Vi levererar våra produkter inom Sverige,Finland & Åland samt dom baltiska länderna.

Vi har funnits på marknaden under en lång tid och har ett gott renomme med att leverera de produkter kunden har beställt. “Det är en trygghet för dig som kund”.
Som sagt söker du några avloppsprodukter är du välkommen att höra av dig om dina önskemål på produkten samt nettopriser och leverans villkor.
Vi har ett stort produktsortiment så vi har garanterat det du söker. På Norra Åland är det Cwtecab Christian Jansson som sköter om produktförsäljning samt installation. Du får tag på honom på 04570529324.
På Åland servar vi våra kunder med olika däcksmärken samt reparationer via Flaka Däck .(se länken på denna sida)

Har du frågor eller funderingar över detta så tveka inte att höra av dig ! Nordson Import KB marknadsförs inom Sverige med F-skattenummer. Nordson Gräv marknadsförs på Åland & Finland med momsnummer. Flaka Däck marknadsförs på Åland med momsnummer. Titta gärna runt på hemsidan!
Tack för besöket på våran hemsida och välkommen åter.

Mvh Stefan Nordqvist