Vi levererar Ecolator & Green rock produkterna inom Norden och till dom baltiska länderna.

Bekymmersfritt

Våra produkter är utvecklade i Finland och är bland de mest avancerade i branschen. De har testats av opartiska testinstitut enligt gällande normer och direktiv och alla produkter är CE-märkta. Våra egna experter demonstrerar sin yrkeskunskap när de genomför periodiskt underhåll på produkterna, vilket också gör
att tillgången till reservdelar garanteras. Ett årsservicepaket eller underhållspaket ger reningsverkets ägare trygghet och bekymmersfrihet, och avtalet ger våra kunder betydande rabatter vid köp av reservdelar och kemikalier. ECOLATOR-reningsverken arbetar med en högklassig teknik med satsvis rening.

Kostnadsfri kartläggning av avloppsvattnet

Vi genomför en kartläggning av dina behov genom ett kostnadsfritt hembesök, ett tryggt sätt att i samarbete med vår expert utreda vilken lösning som passar bäst för just er. Slutresultatet är ett förslag med kostnadsbedömning och utan någon bindning från er sida. Tidsåtgången för detta är i typfallet ca 1–2 timmar.

97%

Mängden organiska ämnen (BOD7) minskar
med hela 97%** – Avloppsvattendirektivets krav är 80% (* 90% i områden med strängare kravnivåer) (** Testad organisk belastning BOD7 0,16 kg/dygn)

87%

Reningsprocenten för fosfor (P) är dryga 87% –
Avloppsvattendirektivets krav är 70% (*85 % i områden med strängare kravnivåer)

69%

Reningsprocenten för kväve (N) är enorma 69% –
Avloppsvattendirektivets krav är 30% (*40 % i områden med strängare kravnivåer)

 

Lätt att placera på tomten

Minireningsverket ECOLATOR passar utmärkt både för nybyggen och renoveringsobjekt. Det är avsett för rening av allt avloppsvatten från bostäder.

Utrymmesbehovet för ECOLATOR -minireningsverket är litet och det lämpar sig för användning i mycket varierande fastighetsförhållanden. Reningsverkets unika konstruktion tillåter en friare placering på tomten och höjdläget är inte längre något problem. Pumpbrunnen på inloppssidan kan placeras utgående från avloppet som kommer från fastigheten och det gör att avlopp på synnerligen stora djup kan anslutas till reningsverket. Det renade tömningsvattnet kan ledas direkt till ett utloppsdike, till efterfiltrering eller vid behov också till högre liggande terräng.

Utforskad och testad teknik för satsvis rening i Ecolator.

I ECOLATOR -minireningsverket utnyttjas en teknik för satsvis rening som har konstaterats fungera bra. ECOLATOR renar allt avloppsvatten från fastigheten genom en naturvänlig biologiskkemisk process, som Finlands ledande experter inom branschen har varit med om att utveckla. Tack vare sin enastående reningsteknik har ECOLATOR genomgått alla tester med utmärkta resultat och uppfyller avloppsvattendirektivets reningskrav. ECOLATOR är en CEmärkt kvalitetsprodukt.

Ecolatorn 5 - för fem personer
Ecolator 10 - för tio personer
Ecolator 20 - för tjugo personer
Ecolator 25 - för tjugofem personer

Vid installation av Ecolator reningsverk, erbjuder vi serviceavtal för våra kunder.

Ett serviceavtal betyder att vi sköter om underhållet på produkten, vilket också gör att tillgången till reservdelar och kemikalier garanteras.

Serviceavtalet trädet i kraft efter att garantitiden har gått ut. Garanti tiden är 1 år.

Således ger servicen ägaren en trygghet och bekymmersfrihet framöver.

Ecolator 5

Ecolator5

Ecolator 20

Se produktblad (pdf) »

Ecolator20

Ecolator 25

Se produktblad (pdf) »

Ecolator25

Se tillverkarens hemsida

 

 

Ecolator avancerad teknik

Mycket viktigt!

Läs detta om du inte har serviceavtal och sköter om slamtömmning själv. Tryck på denna länk.