Conclean Argo kompakt markbädd

Fosforrening

Green Rock AquaStone

Green Rock AquaStone placeras i toalettstolen så att det spolade vattnet sköljer över fällningskemikalien. Fällningskemikalier lösgöres varje gång man spolar ur toalettstolen. Då spolningen upphör slutar också kemikaliedoseringen. Kemikaliedoseringen är enkel, effektiv, pålitlig och behöver ingen yttre energikälla för sin funktion. Green Rock AquaStone förbättrar reningseffekten i alla kända reningsverkssystem och kräver därför inte några förändringar i fastighetens befintliga avloppsvattenreningssystem. Genom att Green Rock AquaStone är väl synlig i toalettstolen eller golvbrunnen är det lätt att se när kemikaliestenen är förbrukad. En ny sten placeras då i plastbehållaren. Kemikaliedoseringen startar direkt då man spolar toaletten och avskiljandet av fosforn börjar redan i fastighetens eget avloppssystem. Då vattnet kommer till slamavskiljaren har fosforn redan bundits till ett svårlöst och sjunkande tillstånd. Anordningen förbättrar reningseffekten på ett avgörande sätt, speciellt i de trekammarbrunnssystem som vanligtvis används idag i glesbygden.

(Klicka på bilderna/texten nedan för att öppna en PDF i nytt fönster)