Hydralhammar

Vi erbjuder även nu tjänster med hydralhammare.

- Pikning av berg,sten,betong.
- Pålning mm

Energiklippning

Energiklippning

Väglag, elbolag, telefonbolag, skogsägare m.m.
Nu är det dags att klippa sly längs med vägar, åkerdiken, ellinjer, telefon m.m.

Vill du även ha din skog klippt eller gallrad vi klipper upp till 20 cm i diameter.

Jag lägger riset i högar så du kan ta vara på det efteråt.
Ring för bokning.

Stubbrytning

Muddring

Jag erbjuder muddring mellan den 1 september och 15 april.

Läs mer om muddring

Stubbrytning

Stubbrytning

Vid stubbrytning vi kan ta bort större stenar i marken utan att gräva sönder hela gården.

Vi erbjuder även sprängning!

Vill du ha hjälp med att få uppstädat efter stormens besök på/runt din fastighet? Ring Gsm +358 400 740 030 för mera information.

Avloppsanläggningar

Tveka inte att ringa mig om du har funderingar över detta. Jag gör först ett kostnadsfritt besök hos dig. Efter det tar du och jag ett beslut över vad som måste göras.

Vi har ett stort produktsortiment när det gäller olika typer av avloppsrening och för gråvatten/BDT. Se VÅRA PRODUKTER.

Enskilt avlopp

Läs mer om avlopp

Stubbrytning

Mindre snöröjning? Ring oss!

snöröjning

Ett urval av de grävtjänster vi utför med grävmaskinen.

Hus-, garage-, sommarstuge- och hallgrunder


Pool- och dammgrävning


Avloppsanläggningar


Kabel- & vattenledningar, jordvärmeslingor


Rörläggningar


Stubbrytning & markberedning


Klippning av träd i diameter upp till 20 cm och slyröjning längs med väg- och skogsdiken och även under el/telefon linjer.


Byggnad av väg och infarter.


Byggnad och upprustning av skogsbilvägar.


Skogsdikning och dikesrensningar. (Jo tillväxten ökar och skogens avkastning förbättras)


Muddring, pålning, fyllning, byggnad av stenbro eller brokistor och vågbrytare.


Rivning av hus, ladugård, jordkällare.


Anläggning av gräsmattor, fastighetsskötsel av gårdsplan.


Klippning av gräsmattor.


Upprustning av badstrand (Ta bort sten med gallerskopan)


Sållning av matjord med gallerskopa.


Byggnad av stenmurar


Risinsamling


Uppstädning med gripen


Timmerhantering: Stolpar, stock m.m.


Vi levererar även alla typer av grus


Har du egna önskemål så är du välkommen att höra av dig

 

StubbrytningVägbygge med ny hamn