Referenser såsom energiklippning

Vi har gjort så många olika saker att vi inte kan lägga upp alla bilder, det här är endast ett urval med bilder från några av våra tidigare projekt.

Muddrar i Hammarland. Bygger ny rondell, väg, garagegrund mm Gräver ut för ett stort garage 10x8 meter Nytt avlopp i saltvik. BioRock + slamavskiljare Bygger stenmur Energiklippning av skog i hammarland Kista no 3 i möckelö Lägger ut 3 st broskistor som väger cirka 900 kg st Ny infart till en fastighet på prästö Gräver ur för stort reningsverk i kalmarnäs Rensar en strand Stubbrytning, vi kan ta bort större stenar i marken utan att gräva sönder hela gården. Instalerar Ecolator reningsverk Service utförs på Ecolator reningsverk.